Loading

disclaimer unique optiek

DISCLAIMER

Algemeen

Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Unique Optiek en Optometrie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Unique Optiek en Optometrie of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Unique Optiek en Optometrie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Unique Optiek en Optometrie.

Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik van (beeld)materiaal ontvangt u zonder verdere aankondiging een nader te bepalen geldboete van Unique Optiek en Optometrie b.v. voor ieder artikel en gebruikt beeld. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van digitale vingerafdrukken.

De partijen die alleen Unique Optiek en Optometrie toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken voeren strenge controles uit op onrechtmatig gebruik en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen.